Aktivni članovi Društva plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 100 kn, ako imaju redovne prihode.
Svi ostali koji to nemaju plaćaju 50kn članarine.
NAPOMENA: Svako ime sa popisa ujedno je i poveznica na pjesme navedenog autora

»neprekidni« članovi ----»sporadični« članovi---nekadašnji članovi

 

Bošnjak Brankica
Elkazović Ljiljana
Filipović Silva
Halusek Franjo
Jakobović Ana
Kablarević Miroslav
Kozar Vera
Križanić Branka
Kaladić Helena
Krejči Andrea
Kujek Lorena
Mihaljević Dragica
Peteš Nenad
Petrović Zdenka
Pilić Marina
Pirel Zdravka
Reder Jadranka
Sopjanac Lidija
Špoljarić Nevenka
Vidaković Zorislav

 

 

 

Brčić Ivan
Debeljački Tatjana
Gereš Jolanka
Hanžek Filip
Horvat Josip
Horvat Martina
Jagec Marija
Junaković Đurđica
Kabiljo Aleksandar-Saša
Kakaš Smiljka
Kopecki Franjo
Kržek Marija
Kukolj Dajana Tamara
Mikola Kristina
Reškovac Livija
Sekulić Višnja
Sokač Štefanija
Stipanić Dragica
Sulić Vjekoslav
Špindel Andrea
Tintor Marija
Troha Marija
Vranješ Antonija
Vulin Sandra
Vučetić Nikola

Babić Dejana
Bakić Ana
Bencek Renata
Behaderivić Almir
Briški Željko
Đurinovac – Hudorović Zdenka
Đurinski Klara
Hajdinjak Želimir
Hajduković Pavle
Janjiš Dinko
Majstorović Katica
Malbaša Petar
Manojlović Ivanka
Nahirni Vlada
Nedić Nevenka
Nikšić Boris
Perić Anto
Rutnik Vedran
Šarić Tomislav
Šarić Veronika
Slobođan Vesna
Stanković Denis
Stanković Kristina
Stupalo Marija
Šimenić Dejan
Šmit Suzana
Tegzeš Branimir
Turković Sandra
Vasiljević Milenko - Čiko
Zanze Marinko